Fes-te Soci

Viu el bàsquet des d’una posició diferent

Fes-te soci i podràs formar part de la vida del Club, assistir i participar a les Assemblees Ordinaries i (Extraordináries,si n´hi ha) i gaudir d´advantatges exclusius dels nostres patrocinadors.

Qui pot ser soci?

Qualsevol persona major de 16anys. Quan es tracti de jugadors/es menors d’edat, el/la titular del carnet haurà de ser el pare/mare o tutor legal a càrrec del menor.

Drets i deures dels socis

Drets:

  • Expresar-se i participar en les assemblees generals i extraordinàries
  • Conèixer i estar informat de tot el que pasa a l´ entitat.
  • Rebre,periòdicament,informació amb els descomptes i avantatges dels Patrocinadors.
  • Accedir, amb preferencia, a les activitats organitzades pel club.

Només el soci té dret a votar a les eleccions a la junta i ser elegit membre de la mateixa.

Deures:

  • Abonar la quota de soci en l’import i frequències acordat en Assemblea de Socis.
  • Respectar i cumplir el Estatuts, la normativa interna del club i els acords de les assemblees de socis.

Modalitats de soci:

  • Soci de Honor
  • Soci Ordinari
  • Soci Col·laborador

T’interessa? Fes-te Soci!