JUNTA DIRECTIVA

L’Assemblea General de Socis tria, mitjançant votació, els membres de la Junta Directiva.

Actualment està formada per les següents persones:

JUNTA MARESME BOET MATARÓ 3V (20/06/2019 – 19/06/2023)

PRESIDENT Quim Navarro

TRESORER Maria Navarro

SECRETARI Julio Garrido

ÀREA ESPORTIVA I COMUNICACIÓ Joan Navarro

ÀREA SOCIAL Esther Delicado

VOCAL Antonio Peña, Toni Cabanillas,  Mireia Gonzalez, Jordi Barnet, Joan Canals

GERENCIA Economica/esportiva Alberto Peña

SECRETARIAT PERMANENT de la JUNTA

PRESIDENT del club

SECRETARIA del club

TRESORER del club

AREAS DE GERENCIA , Administrativa ,Esportiva , Comunicació , Social , Salut i Formació

REUNIONS INSTITUCIONALS

ASSEMBLEA de SOCIS Anual mínim

JUNTA Trimestral mínim

SECRETARIAT Puntualment

AREAS I COMISSIONS Puntualment

Quim Navarro

Quim Navarro

President

Alberto Peña

Alberto Peña

Gerència economica/esportiva