JUNTA DIRECTIVA

L’Assemblea General de Socis tria, mitjançant votació, els membres de la Junta Directiva.

Actualment està formada per les següents persones:

JUNTA  BOET MARESME MATARÓ (09/03/2023 – 08/03/2027)

PRESIDENT Quim Navarro

VICEPRESIDENT 1: Julio Garrido

VICEPRESIDENT 2: Joan Navarro

SECRETARIA 1: Esther Delicado

SECRETARI 2: Jordi Barnet

TRESORERA: Maria Navarro

ÀREA ESPORTIVA I COMUNICACIÓ Joan Navarro

ÀREA SOCIAL Esther Delicado, Antonio Peña, Toni Cabanillas.

DIRECTOR D’ACTIVITATS SOCIAL/EPORTIVES: Joan Canals

GERENCIA ECONOMICA/ESPORTIVA: Alberto Peña

Quim Navarro

Quim Navarro

President

Alberto Peña

Alberto Peña

Gerència economica/esportiva