El Club

C.B. Boet Maresme Mataró

“Formar un equip no és un problema d´enginyeria social és apellar a la necessitat dels jugadors/es per conectar-los amb quelcom més gran que
ells mateixos.Crear un equip d’exit requereix que els individus involucrats
renuncien als seus interessos per a la millora de la conveniencia a fi que la
totalitat global sumi més que la totalitat de las parts Aixo no es fácil en una societat on el passatemps preferit es l’exaltació de l’ego” -Phil Jackson
Ja fa temps que el club vam fer nostres aquestes paraules d´un dels millors
entrenadors de la historia del básquet i intentem posar-les en practica en totes les accions que duem a terme.

FILOSOFIA I OBJECTIUS DEL CLUB

FORMACIÓ INTEGRAL

El bàsquet com a eina per ensenyar valors 

COHESIÓ SOCIAL

Un club on tothom és benvingut

TREBALL EN EQUIP

Sumar esforços per aconseguir el bé comú

RESPECTE

Al company, a l’entrenador, al contrari… a tothom!

COMPETITIVITAT

Adaptar l’exigència a les habilitats de cada jugador i jugadora

VALORS

Responsabilitat, compromís i solidaritat com a pilars fonamentals

CLUB SOCIAL

Quan els Companys/es converteixen en amics.
Som la gran familia del básquet en el marc C.B Maresme Boet Mataró 3V

ENTITAT/CLUB

Portem amb orgull el nom de Mataró i 3Viles allá on juguem Catalunya/Espanya

© Copyright - Club Bàsquet Maresme Boet Mataró 3 Viles